Hizmetlerimiz

OYUNLAR

Oyun onlar için sadece eğlence aracı olmaktan çıkacak, duygu dünyalarını özgürce harekete geçirebilecekler, deşarj olacaklar, kendilerini geliştirecekler ve arkadaş ilişkilerini şekillendirebilecekler.

EĞLENCE

Zeka oyunları, geziler ve piknikler, fen atölyesi, ebru sanatı, yabancı dil öğretimi ve drama etkinliklerimiz ile çocuklarımız, hem zihinsel hem de bedensel olarak güçlenecek.

EĞİTİMLER

Değerler eğitimi, rehberlik ve psikolojik danışmanlık ünitesi, her öğrencinin seviyesine uygun ölçme ve değerlendirme araçları ile çocuklarımızın çok yönlü gelişmesi sağlanacak.

OYUNLAR VE OYUNCAKLAR
3-6 yaş evrelerinde eğitim, çocuğa bilgi aktarmaktan çok, çocuğun var olan yeteneklerinin serpilip gelişmesine yardımcı olmak ve öğrenmeye yeteneğini güçlendirmektir. Bu ihtiyaçlarını gidermek adına ilk eğitimleri oyun grupları şeklinde başlar. Çocuklar oyun oynarken, gelecekteki kişiliklerinin doğru yönde şekillenmesi için gerekli olan kavramlar eğitimlerde büyük yer tutar.

EĞLENCE AKTİVİTE PLANLARI
Çocuklarımızın arkadaşları ile olan ilişkilerinde ve gelecekteki sosyal iletişimlerinde, yıllık planlanan geziler ve piknikler, drama, ebru sanatı ve diğer eğlence aktiviteleri çocuklarımızın Psiko-Sosyal olarak gelişimlerinin sağlıklı olabilmesi için Gülveren Anaokullarında önemli bir yer tutar.

SEVGİ VE DUYGU
Çocukların en önemli duygusal ihtiyacı sevilmek ve değer görmektir. Anne-babası, öğretmenleri ve başka yetişkinler tarafından ne kadar ilgi ve şefkatle muamele görürlerse, ruh sağlıkları o kadar yerinde olur. Gülveren Anaokulları olarak, uzun yıllardır, bu prensipten ayrılmadan çocukları yetiştirmenin ve ebeveynlerini mutlu etmenin gururunu yaşıyoruz.

EĞİTİM DERSLİKLERİ

Gelişimlerinin altın çağı olan 3-6 yaş evrelerinde verdiğimiz Değerler Eğitimi, Fiziksel Gelişim Eğitimi, Psiko-Sosyal Gelişim Eğitimleri, çocuklarımızın, yetişkin olmadan evvel tavır, alışkanlık, inanç ve değer yargılarının bu çağlar da şekillenmesine yardımcı olur.

KİŞİSEL GELİŞİM
Kişilik gelişimi ile ilgili birçok kuram, çocukların 3-6 yaş evresinde yerleşmektedir. Dolayısı ile yetişkin olmadan evvel çocuklarınızın, tavır, alışkanlık, inanç ve değer yargılarına bu çağlar da yatırım yapın. Gülveren Anaokullarını tercih edin.

FİZİKSEL AKTİVİTELER
Gülveren Anaokulları olarak fiziksel aktivitelerimiz sayesinde, çocuklarımızın motor becerileri, koordinasyon becerileri ve kas gelişimlerine yardımcı olur.