KUMBARA ETKİNLİĞİ

KUMBARA ETKİNLİĞİ

Kitap kumbarası projesi kapsamında yapılan kumbaralar;

1- Çocuklara sadaka vermenin ehemmiyeti anlatıldı,

2- İktisat etmenin önemi anlatıldı,

3- Biriktirilen paranın zamanı geldiğinde ne kadar önemli olduğu gerekli şekilde harcanmasının önemi vurgulandı.

4- Kitap okuma alışkanlıklarını artırmak maksadı ile biriken paralarla kitap alınması planlandı.